Handelsnaam i Cloeziana
Botanische naam i Eucalyptus cloeziana
Andere namen i cloeziana gum, Gympie messmate, yellow messmate, iron gum, ysterbloekom
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 1

Duurzaamheid insecten i Anobium D
Uit een beperkte proef wordt geconcludeerd dat cloeziana enigszins paalwormbestendig is in mariene omstandigheden

Volumieke massa (range) i 700-1000 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.3 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.39 %
Vochtgehaltetraject 12-5

Hardheid (Janka) - kops i 9650 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 10150 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 17000 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 137 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 73 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Hout uit natuurlijk bos heeft een gemiddelde volumieke massa van 1000 kg/m³.
Hardheid vlgns Janka langsvlak: 8300-12000