Handelsnaam i Spruce/Pine/Fir, Noord-Amerikaans
Botanische naam i Abies spec. div.
Picea spec. div.
Pinus spec. div.
Andere namen i  
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 5

Duurzaamheid insecten i Spint 5

Volumieke massa (range) i 350-500 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.25 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject 30-015

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2200 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 10800 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 61 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 36 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²