Handelsnaam i Tauari
Botanische naam i Couratari fagifolia
Couratari pulchra
Couratari guianensis
Couratari oblongifolia
Couratari spec. div
Andere namen i Tauary, coco cabuyo, couatari, maho, maho fer, maho cigare, wadara, congolo-garapelo, ingiepipa, tauari, tabari
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 3-4

Duurzaamheid insecten i Drooghoutboorders G.

Volumieke massa (range) i 500-800 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i 5600 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 3910 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 12400 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 93 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 51 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Duurzaamheidsklasse afhankelijk van de soort.