Handelsnaam i Karri
Botanische naam i Eucalyptus diversicolor
Andere namen i White gum, karri gum.
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 2
- overige literatuuropgaven i 1-2

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 800-900 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 5.0 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 10.0 %

Hardheid (Janka) - kops i 9280 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 8565 N

Sterkteklasse i D35 D50
Kwaliteitsklasse HS BS 5756 Tropisch NEN 5493

E_modulus (test) i 19200 19200 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 10000 14000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 690 930 N/mm²

Buigsterkte (test) i 132 132 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 35 50 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 72 72 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 25 29 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 8.4 8.4 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 21 30 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 0.6 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Hardheid vlgns Janka langsvlak: 8100-9030. De genoemde sterkteklasse en representatieve waarden gelden voor Karri afkomstig uit Zuid-Afrika. Het in Nederland aangeboden hout komt uit Zuid-Afrika. Uit Australië afkomstig Karri heeft een andere sterkteklasse (D50).

Literatuurverwijzing
  • Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. Building Research Establishment, Princes Risborough Laboratory. London.
  • TNO. 1999. Ontwikkeling van een algemene bepalingsmethode voor de sterkte van hout – fase 1 Beproevingsresultaten Zuid-Afrikaans Karri (TNO-rapport 1999-CON-LBC-R7028/2).
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.