Handelsnaam i Sepetir
Botanische naam i Sindora spec. div.
Pseudosindora palustris
Andere namen i Sindur, petir, tampar hantu, makata, supa, Swamp sepetir, sepetir paya, robijnhout, Krakas, go, gu, may te
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 2

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 590-820 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 6270 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 13600 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 119 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 61 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. Building Research Establishment, Princes Risborough Laboratory. London.