Handelsnaam i Essen
Botanische naam i Fraxinus excelsior
Fraxinus americana
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus nigra
Fraxinus mandshurica
Andere namen i Europees essen: Belgisch, inlands, Frans,Pools, Slavonisch essen, olijfessen (Nederland), frêne d’Europe, Esche, ash, Amerikaans essen, white ash, green ash, red ash, Black ash, Japans essen, tamo
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 5

Duurzaamheid insecten i Anobium G.

Volumieke massa (range) i 510-830 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.17 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.28 %
Vochtgehaltetraject 20-6

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 6140 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 12800 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 110 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 51 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²