Handelsnaam i Grenen, Frans
Botanische naam i Pinus pinaster (= Pinus maritima)
Andere namen i Inlands Frans grenen, zeeden, pin des Landes, Seestrandkiefer, pin des Landes, pin maritime, pin noir, maritime pine, pino maritimo, pinastro, zappino di pantiddaria, pinu burdu, pino bravo, pino negral
Uiterlijke kenmerken

Kleur i
  • Geelachtig

Nerf i
  • Fijn
  • Matig fijn

Draad i
  • Recht

Overige bijzonderheden i Op de langsvlakken kunnen opvallende donkerbruine strepen voorkomen. Deze worden veroorzaakt door het
zeer hoge harsgehalte dat plaatselijk in het weefsel aanwezig is ten gevolge van het tappen.