Handelsnaam i Eiken, Europees - licht
Botanische naam i Quercus robur (= Quercus pedunculata)
Quercus petraea (= Quercus sessiliflora)
Andere namen i Spessart eiken, chêne, Eiche, oak, Zomereik, Wintereik
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 2
- veldonderzoek i 2-3

Duurzaamheid insecten i Anobium G
Het spint is gevoelig voor aantasting door Lyctus

Volumieke massa (range) i 500-970 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.15 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.26 %
Vochtgehaltetraject 20-6

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i C20 C24
Kwaliteitsklasse A/B NEN 5477 Europees NEN 5493

E_modulus (test) i 10000 10000 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 9500 11000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 320 370 N/mm²

Buigsterkte (test) i 97 97 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 20 24 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 50 50 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 19 21 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.3 2.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 12 14 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Opmerking over duurzaamheid van Europees eiken: zomereiken wordt minder duurzaam geacht dan wintereiken. De thans vermelde duurzaamheid is klasse 2-3. De recente praktijk leert echter dat vooral bij grondkerende toepassingen boven de waterlijn (voorbeelden: damwand bij landhoofden van bruggen, damwandplanken voor het verkrijgen van niveauverschillen in tuinen, het stabiliseren van taluds, enzovoort) eiken gevoelig is voor schimmelaantasting. Een levensduur van 10 jaar voor deze constructies wordt veelal niet gehaald. Ervaringen leren dat de herkomst van eiken van invloed is op de duurzaamheid. Zo zou eiken uit het Oostzeegebied duurzamer zijn dan zuidelijker gegroeid eiken.

Pools eiken (Quercus petraea) volgens NPR 5493, kwaliteitsklasse Europees, is ingedeeld in sterkteklasse C24
Midden-Europees eiken (Quercus robur & Quercus petraea), kwaliteitsklasse A/B volgens NEN 5477, is ingedeeld in sterkteklasse C20

Literatuurverwijzing
  • Sallenave, P., 1955. Propriétés physiques et méchaniques des bois tropicaux de l’union Francaise (Publication no. 8, CTFT). (Premier et deuxième supplément, CTFT). 1964, 1971.
  • TNO. 1999. Ontwikkeling van een algemene bepalingsmethode voor de sterkte van hout – fase 1 Sterkte-analyse Pools eiken (TNO-rapport 1999-CON-LBC-R7030/2).
  • TNO. 2002. Bepaling van de sterkteklassen van Siberisch lariks, Midden-Europees eiken en Bangkirai (TNO-rapport 2002-BS-R0005).