Handelsnaam i Pau amarelo
Botanische naam i Euxylophora paraensis
Andere namen i Pau amarelo, pau setim, pau cetim, pequia setim amarello, buis brésil, amarelo
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 1*
- laboratoriumtest zonder grondcontact i 1

Duurzaamheid insecten i Drooghoutboorders D.

Volumieke massa (range) i 730-900 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 8100 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 15000 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 112 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 62 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²