Handelsnaam i Soft-pine-groep
Botanische naam i Pinus banksiana
Pinus contorta
Pinus lambertiana
Pinus monticola
Pinus ponderosa
Andere namen i White pine, soft pine, jack pine, princess pine, Lodgepole pine, contorta pine, Sugar pine, idaho white pine, western white pine, ponderosa pine, British Columbia soft pine, western soft pine, California white pine
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G.
Anobium G.
Spint: Schimmels 5. In vrijwel elke toepassing zal spint aanwezig zijn, waardoor het in duurzaamheidsklasse 5 moet worden ingedeeld. Voor toepassingen buiten zal het spint moeten worden verduurzaamd.

Volumieke massa (range) i 380-550 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.18 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.29 %
Vochtgehaltetraject 20-6

Hardheid (Janka) - kops i 3300 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 3000 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 12300 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 88 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 49 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²