Handelsnaam i Aldina
Botanische naam i Aldina heterophylla
Aldina spec. div.
Andere namen i angelim da campina, macucú, macucú da catinga, macucu de paca
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- laboratoriumtest met grondcontact i 1
- overige literatuuropgaven i 1

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 750-950 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 10700 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 120 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 62 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.
  • A. van den Berg. s.a. Factsheet Angelim da Campina. Nieuwerbrug a/d Rijn, A. van den Berg