Handelsnaam i Tiama
Botanische naam i Entandrophragma angolense
Andere namen i Livuité, acuminata, edoussie, timbi, kalungi, kiluka, abenbegne, edinam, dongomanguila, gedu lohor, gedu noha, gedu-nohor, mukusu, lifaki, m’vovo
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 520-650 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.19 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.31 %
Vochtgehaltetraject 23-6

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2400 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 9200 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 73 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 43 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²