Handelsnaam i Santa Maria
Botanische naam i Calophyllum brasiliense
Andere namen i  
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i   kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i   %
Krimpcoëfficient tangentiaal i   %
Vochtgehaltetraject  

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i   N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i   N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i   N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²