Handelsnaam i Lariks, Russisch
Botanische naam i Larix siberica (= Larix rossica)
Larix gmelinii (= Larix dahurtica)
Andere namen i Siberisch lariks, Russisch lariks, Dahurian larch.
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4
- laboratoriumtest met grondcontact i 2-3
- laboratoriumtest zonder grondcontact i 4

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G
Anobium G
Lariks kan op taxus na als de beste en duurzaamste naaldhoutsoort van Europa worden beschouwd.
Het spint van lariks is minder gevoelig voor blauw dan vurenspint en veel minder dan grenenspint.

Volumieke massa (range) i 530-750 kg/m³

Krimpcoëfficient radiaal i 0.19 %
Krimpcoëfficient tangentiaal i 0.44 %
Vochtgehaltetraject 20-6

Hardheid (Janka) - kops i 4500 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 3400 N

Sterkteklasse i C18 C24
Kwaliteitsklasse C NEN 5468 A/B NEN 5468

E_modulus (test) i 14000 14000 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 9000 11000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 300 370 N/mm²

Buigsterkte (test) i 100-107 100-107 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 18 24 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 40-43 40-43 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 18 21 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.2 2.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 11 14 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Relatieve weerstand tegen schimmels is afhankelijk van de herkomst.
E_modulus: 13000-15000
Buigsterkte: 100-107
Druksterkte: 40-43
Hardheid vlgns Janka kops: 4300-4700
Hardheid vlgns Janka langs: 2900-3900
Krimp rad. en tang. nat naar 6%