Handelsnaam i Azobé - intermediair
Botanische naam i Lophira alata (= Lophiraprocera)
Andere namen i aba, akoga, akogha, akoura, azobé, Aya, bongossi, bakundu, bonkolé, eba, ekki, endwi, esore, hendui, kaku, okoga
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 2v
- veldonderzoek i 1
- laboratoriumtest met grondcontact i 1-2
- laboratoriumtest zonder grondcontact i 1
- overige literatuuropgaven i 1

Duurzaamheid insecten i Marieneboorders D (onder Belgische en Nederlandse omstandigheden)
M (onder Zuid-Europese omstandigheden)

Volumieke massa (range) i 940-1100 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 3.2 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 5.0 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i D70
Kwaliteitsklasse Tropisch NEN 5493

E_modulus (test) i   N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 20000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 1330 N/mm²

Buigsterkte (test) i   N/mm²
Buigsterkte (rep) i 70 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i   N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 34 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 13.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 42 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Azobé intermediair is het overgangshout tussen het kernhout en het spinthout. Dit hout veelal iets minder duurzaam dan het kernhout.

Literatuurverwijzing
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.
  • TNO. 1997. Machinale sterktesortering van azobé (TNO-rapport 97-CON-R376).