Handelsnaam i Azobé - intermediair
Botanische naam i Lophira alata (= Lophiraprocera)
Andere namen i aba, akoga, akogha, akoura, azobé, Aya, bongossi, bakundu, bonkolé, eba, ekki, endwi, esore, hendui, kaku, okoga
Toepassingen
Indien beschikbaar, worden bij de toepassing voorbeeldprojecten weergegeven


Opmerking Toepassingen GWW Let op: Bij loopdekken uitsluitend toepassen in diktes > 35 mm