Handelsnaam i Garapa
Botanische naam i Apuleia leiocarpa
Apuleia spec. div.
Andere namen i yvira-pere, grapia, cobre, jatai-amarelo, gema-de-ovo, amarelinho, muiratauá, muirajuba, grápia grapiapunha, garapeira, ferro, barajub, almendrillo amarillo, Ibiripere, ana, gateado, mapurite
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 2 en 3v

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes D.
Anobium D.

Volumieke massa (range) i 750-800-900 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 4.6 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 6.8 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 8250 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 16800 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 129 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 67 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • Anonymus, 2003. Tropix 5.0. Houtsoortenbeschrijvingen. Cirad Forestry Department. Website.
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.