Handelsnaam i [Stellac®Wood]
Botanische naam i /
Andere namen i  
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i   kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i    
Kwaliteitsklasse    

E_modulus (test) i     N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i     N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i     N/mm²

Buigsterkte (test) i     N/mm²
Buigsterkte (rep) i     N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i     N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i     N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i     N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i     N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i     N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch De genoemde waarden voor Duurzaamheid zijn afkomstig van Stellac Oy.