Handelsnaam i Bilinga
Botanische naam i Nauclea diderrichii (= Nauclea trillesii, Sarcocephalus diderrichii)
Nauclea gilletti
Andere namen i gulu-maza, mokese, akondoc, bilinga, kusia, kusiaba, aloma, badi, opepe, bundui
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 1

Duurzaamheid insecten i Marieneboorders M

Volumieke massa (range) i 660-900 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 2.1 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 4.2 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 7250 N

Sterkteklasse i D35
Kwaliteitsklasse Tropisch NEN 5493

E_modulus (test) i 13400 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 10000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 690 N/mm²

Buigsterkte (test) i 129 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 35 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 61 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 25 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 8.4 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 21 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 N/mm²

Literatuurverwijzing
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.
  • Laming, P., 1982. Bevordering van de toepassing van een aantal minder gebruikte houtsoorten. Houtbeschrijvingen van de op de internationale vakbeurs HOUT ‘80 geëxposeerde houtsoorten, met daarin opgenomen de resultaten van de met deze soorten uitgevoerde industriële proeven. Houtinstituut TNO, Delft en Centrum tot Bevordering van de import uit ontwikkelingslanden CBI, Rotterdam. 32 pp.