Handelsnaam i Grenen; Europees
Botanische naam i Pinus sylvestris
Pinus spec. div.
Andere namen i Archangel, Duits, Fins, Inlands, Noors, Pools, Zweeds grenen, pijnboom, grove den, mastboom, pin rouge, grenen, pin sylvestre, pin du Nord, Noords grenen, Föhre, Forle, Forche, mänty, pin rouge, redwood, European redwood, Swedish redwood, red pine, Scots fir, Norway fir, red of yellow deal, pino silvestre, dasa, ausol, teun, pino salvatico (Italië), sosna, cocna (Sovjetunie), furu
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4
- veldonderzoek i 4

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G.
Anobium G.

Volumieke massa (range) i 320-800 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 3.0 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 4.5 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i   N

Sterkteklasse i C24 C18
Kwaliteitsklasse A/B NEN 5468 C NEN 5468

E_modulus (test) i 10800 10800 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 11000 9000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 370 300 N/mm²

Buigsterkte (test) i 79 79 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 24 18 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 47 47 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 21 18 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.5 2.2 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 12 11 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Voor het vrijwel altijd aanweizge licht gekleurde spint geldt dat het niet duurzaam is (duurzaamheidsklasse 5)
Krimp rad. en tang. naar 3%