Handelsnaam i Kempas
Botanische naam i Kempas: Koompassia malaccensis
Tualang: Koompassia excelsa
Andere namen i Menggeris, mengris, mengaris, tualang, impas, tapang, manggis
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 2

Duurzaamheid insecten i Lyctus G (spint)

Volumieke massa (range) i 670-1290 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 2.5 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 3.0 %

Hardheid (Janka) - kops i 8500 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 7610 N

Sterkteklasse i D60
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 18500 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 17000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 1130 N/mm²

Buigsterkte (test) i 121 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 60 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 65 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 32 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 10.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 36 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Duurzaamheid Kempas: 2
Duurzaamheid Tualang: 3

Literatuurverwijzing
  • Hon, L.Y., E.A.R. Bin Chi, C.Y. Pun, 1974. The strength properties of some Malaysian timbers (Mal. For. Serv., Trade Leaflet No. 34).
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.