Handelsnaam i Andira
Botanische naam i Andira coriacea
Andira inermis
Andira parviflora
Andira unifoliolata
Andira spec. div.
Andere namen i acapurana, chorona, sucupira vermelha, Saint Martin rouge, red cabbage bark, red cabbage tree, rode kabbes, angelin
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- laboratoriumtest met grondcontact i 3
- overige literatuuropgaven i 2

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 700-1000 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 1.8 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 2.5 %

Hardheid (Janka) - kops i 8390 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 7485 N

Sterkteklasse i D30
Kwaliteitsklasse Tropisch NEN 5493

E_modulus (test) i 15100 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 10000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 640 N/mm²

Buigsterkte (test) i 97 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 30 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 62 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 23 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 8 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 18 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Hardheid vlgns Janka kops: 7360-9421
Hardheid vlgns Janka langsvlak: 7150-7820

Literatuurverwijzing
  • Pfeiffer, J.Th., 1927. De Houtsoorten van Suriname, Deel II (Mededeling XXII v.h. Kol. Inst.).
  • TNO, 2003. De bepaling van de sterkteklassen en Janka-hardheden van 9 FSC-gecertificeerde houtsoorten (TNO-rapport 2003-BS-R0102).
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.