Handelsnaam i Keruing, zwaar
Botanische naam i Dipterocarpus spec. div.
Andere namen i Keroewing, kerup, keruing, lagan, tampudau, yang, gurjun, in, engurgun, kanyin, hollong, chloeuteal, khlong, thbeng, trach, gurjan, apitong, hora, dau, tro, eng, phluang, hieng
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3v

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 580-1050 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 4.2 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 7.3 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 5830 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 21500 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 138 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 78 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch De vermoedelijke duurzaamheid is 3.
De eigenschappen van Keruing kunnen sterk uiteenlopen daar er zeer veel Dipterocarpussoorten zijn.

Literatuurverwijzing
  • Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. Building Research Establishment, Princes Risborough Laboratory. London.
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.