Handelsnaam i Lariks, Amerikaans eastern
Botanische naam i Larix laricina
Andere namen i Amerikaans lariks, Eastern larch, Eastern Canadian larch, tamarack
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G
Anobium G
Lariks kan op taxus na als de beste en duurzaamste naaldhoutsoort van Europa worden beschouwd
Het spint van lariks is minder gevoelig voor blauw dan vurenspint en veel minder dan grenenspint.

Volumieke massa (range) i 450-850 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i 2980 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2620 N

Sterkteklasse i C18 C24
Kwaliteitsklasse C NEN 5468 A/B NEN 5468

E_modulus (test) i 11300 11300 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 9000 11000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 300 370 N/mm²

Buigsterkte (test) i 55 55 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 18 24 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 49 49 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 18 21 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.2 2.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 11 14 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch De relatieve weerstand tegen schimmels is afhankelijk van de herkomst.

Literatuurverwijzing
  • Markwardt, J.L. en T.R.C. Wilson, 1935. Strength and related properties of woods grown in the United States (Technical bulletin No. 479). Forest Products Laboratory, U.S. Dept. of Agriculture.