Handelsnaam i Lariks, Japans
Botanische naam i Larix kaempferi (= Larix leptolepis)
Larix x eurolepis: een hybride van Europees en Japans larix
Andere namen i Japans lariks, inlands Japans lariks.
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G
Anobium G
Lariks kan op taxus na als de beste en duurzaamste naaldhoutsoort van Europa worden beschouwd
Het spint van lariks is minder gevoelig voor blauw dan vurenspint en veel minder dan grenenspint.

Volumieke massa (range) i 450-850 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2890 N

Sterkteklasse i C18 C24
Kwaliteitsklasse C NEN 5468 A/B NEN 5468

E_modulus (test) i 8900 8900 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 9000 11000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 300 370 N/mm²

Buigsterkte (test) i 80 80 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 18 24 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 41 41 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 18 21 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.2 2.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 11 14 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Relatieve weerstand tegen schimmels is afhankelijk van de herkomst.

Literatuurverwijzing
  • Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. Building Research Establishment, Princes Risborough Laboratory. London.
  • TNO. 2000. Ontwikkeling van een algemene bepalingsmethode voor
    de sterkte van hout – fase 2 Beproevingsresultaten Inlands lariks. (TNO-rapport 2000-CHT-R156 ).