Handelsnaam i Manchiche
Botanische naam i Lonchocarpus spec.
Deguelia utilis (= Lonchocarpus utilis, Lonchocarpus nicou)
Lonchocarpus castilloi
Lonchocarpus hedyos
Andere namen i Ibira-itá, rabo de macaco, Guama, imbira de sapo, timbo, macaratú, bastard locus, chaperno, machiche, balchè, yvyra ita, barbasco, sindjaplé, guaimaro, marajagua, black cabbage-bark, cabbage bark
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- laboratoriumtest met grondcontact i 3
- overige literatuuropgaven i 1-5

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 735-950 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 1.0 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 2.3 %

Hardheid (Janka) - kops i 10900 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 10300 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 15300 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 149 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 68 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Duurzaamheid is sterk afhankelijk van de soort