Handelsnaam i Merbau, Malaysia
Botanische naam i Intsia bijuga
Intsia palembanica (= Intsia bakeri )
Intsia spec. div.
Andere namen i Solomon merbau, tat-talun, vesi, ipil, kayu besi, Moluks ijzerhout, mirabow, inzia, hintsy, merbau, kohu, bendora, kwila, melila, ivili, kivoli, vuvula, lumpha, lumpho, lum-paw, maka mong, go nuoc
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 1-2

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes D
Anobium D

Volumieke massa (range) i 500-1000 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 1.3 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 2.4 %

Hardheid (Janka) - kops i 6590 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 6700 N

Sterkteklasse i D60
Kwaliteitsklasse HS BS 5756

E_modulus (test) i 15300 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 17000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 1130 N/mm²

Buigsterkte (test) i 115 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 60 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 53 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 32 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 10.5 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 36 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.6 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch De natuurlijke inhoudsstoffen die merbau duurzaam maken, zijn uitloogbaar in water. Merbau is dus minder duurzaam onder voortdurend vochtige omstandigheden in water en/of grondcontact of in slecht geventileerde ruimtes.

Literatuurverwijzing
  • Hon, L.Y., E.A.R. Bin Chi, C.Y. Pun, 1974. The strength properties of some Malaysian timbers (Mal. For. Serv., Trade Leaflet No. 34).