Handelsnaam i Microcorys
Botanische naam i Eucalyptus microcorys
Andere namen i Tallowwood, kersvetbloekom
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 1

Duurzaamheid insecten i Het spint is gevoelig voor aantasting door Lyctus

Volumieke massa (range) i 720-1180 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 3.5 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 5.6 %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 7500 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 19300 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 139 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 76 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Het in Nederland aangeboden hout is afkomstig uit Zuid-Afrika. De genoemde E-modulus, buigsterkte en druksterkte gelden voor Microcorys uit plantagebos in Zuid-Afrika. De genoemde krimpcoëfficienten gelden voor Microcorys uit plantagebos in Australië.
Hardheid vlgns Janka langs: 6400-8600

Literatuurverwijzing
  • Bootle, K.R., 1983. Wood in Australia. Types, properties and uses. McGraw-Hill Book Company, Sydney.
  • www.dpi.qld.gov.au 03/2005.