Handelsnaam i Oregon pine licht
Botanische naam i Pseudotsuga menziesii (= Pseudotsuga taxifolia)
Andere namen i Inlands douglas, Europees douglas, Oregon pine, pin d’Oregon, douglas fir, douglas spruce, red fir, yellow fir
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 3-4
- veldonderzoek i 3

Duurzaamheid insecten i Hylotrupes G
Anobium G

Volumieke massa (range) i 410-800 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i 2.4 %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i 3.9 %

Hardheid (Janka) - kops i 4020 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2940 N

Sterkteklasse i C22 C18
Kwaliteitsklasse A/B NEN 5468 C NEN 5466

E_modulus (test) i 13500 13500 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i 10000 9000 N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i 330 300 N/mm²

Buigsterkte (test) i 89 89 N/mm²
Buigsterkte (rep) i 22 18 N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 50 50 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i 20 18 N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i 2.4 2.2 N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i 13 11 N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i 0.5 0.5 N/mm²

Opmerking Fysisch-Mechanisch Oregon pine in een lagere kwaliteitsklasse heeft veelal Sterkteklasse C18.

Voor Inlands Douglas gelden de volgende afwijkende waarden:
E_modulus (test): 11600 N/mm²
Buigsterkte (test): 81 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (test): 40 N/mm²

Literatuurverwijzing
  • Kukachka, B.F., 1957. (Report No. 1979), Properties of imported tropical woods (Research paper FPL 125). 1970.
  • TNO. 2000. Ontwikkeling van een algemene bepalingsmethode voor de sterkte van hout – fase 1 Sterkte-analyse Inlands Douglas (TNO-rapport 2000-CHT-R7029 ).