Handelsnaam i Oregon pine zwaar
Botanische naam i Pseudotsuga menziesii (= Pseudotsuga taxifolia)
Andere namen i Inlands douglas, Europees douglas, Oregon pine, pin d’Oregon, douglas fir, douglas spruce, red fir, yellow fir
Uiterlijke kenmerken

Kleur i
  • Geelbruin

Nerf i
  • Fijn

Draad i
  • Recht

Overige bijzonderheden i Oregon pine heeft vers meestal een licht geelbruine kleur die aan licht en lucht op den duur verkleurt tot fraai oranjeachtig geelbruin.
Door het kleurcontrast tussen het vroeg- en laathout van de groeiringen vertoont het kwartiers en halfkwartiers gezaagd hout een duidelijke streeptekening en dosse gezaagd hout een vlamtekening.

Foto i  

Literatuurverwijzing
  • TNO. 2000. Ontwikkeling van een algemene bepalingsmethode voor de sterkte van hout – fase 1 Sterkte-analyse Inlands Douglas (TNO-rapport 2000-CHT-R7029 ).