Handelsnaam i Wilgen
Botanische naam i Salix alba
Salix spec. div.
Salix alba (= Salix alba)
Andere namen i Willow, white willow, common willow, saule, Silber-weide, Weide, Cricketbat-wilgen, blue willow, cricket-bat willow, close-bark willow
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- overige literatuuropgaven i 5

Duurzaamheid insecten i  

Volumieke massa (range) i 320-550 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i   N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 2580 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 7100 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 59 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 26 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • Farmer, R.H. 1972. Handbook of Hardwoods. Building Research Establishment, Princes Risborough Laboratory. London.