NEN. 2003. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5493 (nl). Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken. Delft, Nederlands Normalisatie-instituut.

Geschiktheid voor toepassing is gebaseerd op literatuur, onderzoek en positieve ervaringen in de praktijk