Precious Woods. 2007. Houtsoortenmatrix. Geraadpleegd 31 juli 2009 via www.preciouswoods.eu.

Geschiktheid voor toepassing is gebaseerd op literatuurgegevens en ervaring van de leverancier