Brandclassificatie Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag (NEN-EN 13501-1) De volgende klassen worden onderscheiden:

 • A1: geen enkele bijdrage aan brand, onbrandbaar;
 • A2: nauwelijks bijdrage aan brand, praktisch niet brandbaar;
 • B: erg beperkte bijdrage aan brand, moeilijk brandbaar;
 • C: beperkte bijdrage aan brand, brandbaar;
 • D: grote bijdrage aan brand, goed brandbaar;
 • E: zeer grote bijdrage aan brand, zeer brandbaar;
 • F: niet bepaald; deze klasse is bedoeld voor situaties waar het gedrag bij brand in de regelgeving geen rol speelt en proeven achterwege kunnen blijven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen toepassing in vloeren en niet-vloeren. De klassen voor vloeren worden aangeduid door een index ‘fl’, bijvoorbeeld A1fl. Voor rookproductie (s-klassen) en voor vrijkomende brandende druppels of deeltjes (d-klassen) zijn er nadere klasseaanduidingen gegeven. De klassen voor rookproductie zijn:
 • s1: geringe rookproductie;
 • s2: gemiddelde rookproductie;
 • s3: grote rookproductie.
De klassen voor vrijkomende brandende druppels of deeltjes zijn:
 • d0: geen productie van brandende delen;
 • d1: delen branden korter dan 10 sec;
 • d2: delen branden langer dan 10 sec.