Duurzaamheid schimmels - laboratoriumtest met grondcontact

Relatieve weerstand van de houtsoort tegen schimmels en bacteriële aantasting volgens NEN-ENV 807: laboratoriumtest met grondcontact.

Duurzaamheidsklassen 1 t/m 5
1. zeer duurzaam (25 jaar en langer)
2. duurzaam (15-25 jaar)
3. matig duurzaam (10-15 jaar)
4. weinig duurzaam (5-10 jaar)
5. niet duurzaam (minder dan 5 jaar)

Achter de klasse staat tussen haakjes de gemiddelde levensduur van het kernhout weergegeven. Dit is een indicatie van de tijd dat het kernhout van een paal met een kopse doorsnede van 50×50 mm in onze klimaatomstandigheden in grondcontact kan worden gebruikt.