Duurzaamheid schimmels - overige literatuuropgaven

Relatieve weerstand van de houtsoort tegen schimmels en bacteriële aantasting. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden de duurzaamheid is bepaald.

Duurzaamheidsklassen 1 t/m 5
1. zeer duurzaam (25 jaar en langer)
2. duurzaam (15-25 jaar)
3. matig duurzaam (10-15 jaar)
4. weinig duurzaam (5-10 jaar)
5. niet duurzaam (minder dan 5 jaar)

Achter de klasse staat tussen haakjes de gemiddelde levensduur van het kernhout weergegeven. Dit is een indicatie van de tijd dat het kernhout van een paal met een kopse doorsnede van 50×50 mm in onze klimaatomstandigheden in grondcontact kan worden gebruikt.