Elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel in de bruikbaarheidsgrenstoestand - E0;ser;rep (N/mm²)
Volgens NEN 6760

REPRESENTATIEVE WAARDE

De elasticiteitsmodulus is een evenredigheidsconstante die de verhouding aangeeft tussen de in het materiaal opgewekte buigspanning en de ten gevolge van deze buigspanning ontstane relatieve vervorming binnen het evenredigheidsgebied.

De bruikbaarheidsgrenstoestand is de grens tussen het gebied waar de constructie bruikbaar is en het gebied waar de constructie niet meer aan de functie-eisen kan voldoen, bijvoorbeeld door een te grote doorbuiging.