Elasticiteitsmodulus loodrecht op de vezel - E90;ser;rep;loofhout of naaldhout (N/mm²)
Volgens NEN 6760

REPRESENTATIEVE WAARDE

De elasticiteitsmodulus is een evenredigheidsconstante die de verhouding aangeeft tussen de in het materiaal opgewekte buigspanning en de ten gevolge van deze buigspanning ontstane relatieve vervorming binnen het evenredigheidsgebied.