Elasticiteitsmodulus bij buiging (druk evenwijdig aan de vezel) (N/mm²)

Zoekt in TESTWAARDE en REPRESENTATIEVE WAARDE.

De elasticiteitsmodulus is een evenredigheidsconstante die de verhouding aangeeft tussen de in het materiaal opgewekte buigspanning en de ten gevolge van deze buigspanning ontstane relatieve vervorming binnen het evenredigheidsgebied. De elasticiteitsmodulus bij buiging wordt voor hout gelijk gesteld aan de elasticiteitsmodulus bij druk evenwijdig aan de vezel.