De testwaarden zijn de gemiddelde sterktecijfers van foutvrije proefstukken hout. Deze testwaarden zijn bedoeld om houtsoorten onderling te kunnen vergelijken. Met de genoemde testwaarden van houtsterkte-eigenschappen kunnen geen sterkteberekeningen worden uitgevoerd.

De genoemde representatieve waarden voor houteigenschappen worden gebruikt om de rekenwaarde van het hout te bepalen. “Deze waarden vormen het vertrekpunt van de constructeur om de rekenwaarde van het materiaal te bepalen. De representatieve waarden worden gedeeld door een materiaalfactor en vervolgens vermenigvuldigd met modificatiefactoren voor klimaat, belastingduur en balkhoogte.” (Wiselius , 2005)

De rekenwaarden dienen te worden bepaald volgens de methoden beschreven in NEN 6760 (NEN, 2001).