Overzicht van voorkomende oppervlaktebehandelingen: geschuurd / ongeschuurd / gegroefd/ overlay