Handelsnaam Gelamineerd fineerhout (LVL)
Categorie Gelamineerd fineerhout (LVL)
Houtsoorten vuren, southern yellow pine
Algemene gegevens


Afmetingen Plaatdikten: type S: 27-90 mm, type Q: 27-69 mm.
Plaatbreedte; type S: 200-900 mm. Type Q: 200-2500 mm.
Plaatlengte: tot 24 m

Volumieke massa (range) i 480-550 kg/m³


Oppervlaktebehandeling  i
  • Geschuurd
  • Ongeschuurd

Lijming i normaal PF, op verzoek is MF ook mogelijk.

Krimp- en zweleigenschappen i - Lengte: 0.01% per % houtvochtverandering
- Breedte: type S: 0.32% en type Q 0.03% per houtvochtverandering.
- Dikte: 0.24% per % houtvochtverandering


Warmtegeleidingscoëfficient i 0.15 W/mK

Diffusieweerstandsgetal i 60

Europese brandklasse i D-s2, do bij een minimale dikte van 9 mm.


Literatuurverwijzing
  • Index plaatmaterialen. Indeling naar soort en type. Het houtblad, maart 2009. Pag. 19-29.