Andere namen
Andere namen die voor deze houtsoort(en) worden gebruikt (ATIBT namen, namen volgens NEN-EN 13556, lokale namen, …)