Alle informatie in de database is afkomstig uit onderstaande bronnen, tenzij anders vermeld.

 • Chudnoff, M. 1980. Tropical Timbers of the World. United States Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Limited Distribution.
 • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.
 • CROW. 2002. Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen. GCW-2001. CROW Publicatie 166. Ede, CROW.
 • FSC Nederland. 2007. Matrix houtsoorten en toepassingen voor bouw- en GWW-sector. Geraadpleegd via www.fsc.nl.
 • FSC registered certificates. Geraadpleegd 28 december 2013 via info.fsc.org.
 • Index plaatmaterialen. Indeling naar soort en type. Het houtblad, maart 2009. Pag. 19-29.
 • Keurhout Deelnemers. Geraadpleegd 20 januari 2014 via www.keurhout.nl.
 • Kickken, J.A.M. (Red.). 2000. Zakboekje Hout. Den Haag, Ten Hagen & Stam Uitgevers.
 • Kickken, S. 2007. Vademecum Plaatmaterialen. Houtachtige en andere plaatmaterialen voor de bouw. Den Haag, SDU uitgevers bv.
 • Kuiper, L. & M. van Benthem. 2005. Azobé Anders? Analyse van de mogelijkheden voor de levering van duurzaam geproduceerde Azobé of gelijkwaardige lesser known species uit centraal-Afrika t.b.v. de grond-, weg- en waterbouw in Nederland. Wageningen, Stichting Probos.
 • Munck, E.D. de 2009. Juiste hout op de juiste plaats. Presentatie. Almere, Centrum Hout.
 • NBvT. 2008. KVT. Kwaliteit van houten gevelelementen. Bussum, Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.
 • NEN. 2001. Nederlandse Norm NEN 6760 (nl). Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Houtconstructies – Basiseisen – Eisen en bepalingsmethoden. Delft, Nederlands Normalisatie-instituut.
 • NEN. 2003. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5493 (nl). Kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg- en waterbouwkundige werken. Delft, Nederlands Normalisatie-instituut.
 • Nijgh. 2013. Hout Adresboek 2013. Schiedam, Nijgh Periodieken.
 • PEFC Council Information Register. Geraadpleegd 28 december 2013 via register.pefc.cz.
 • SGS TLTV Statements d.d. 04-11-2013
 • SKH. 2007. SKH Publicatie 99-05 d.d. 2007-11-22. Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren). Wageningen, SKH.
 • Soerianegara, I. & R.H.M.J. Lemmens (Eds.). 1993. PROSEA No 5(1). Timber trees: Major commercial timbers. Wageningen, Pudoc Scientific Publishers.
 • Wagenführ, R. 2000. Holzatlas. 5. Ergänzte und erweiterte Auflage. München, Carl Hanser Verlag.
 • Wagenführ, R. 2007. Holzatlas. 6. Neu bearbeitete und erweiterte Auflage. München, Carl Hanser Verlag.
 • Wiselius, S.I. 2001. Houtvademecum. 8e druk. Almere, Stichting Centrum Hout.
 • Wiselius, S.I. 2005. Houtvademecum. 9e druk. Almere, Stichting Centrum Hout.

Info over Minder Bekende Houtsoorten (Lesser Known Timber Species): zie Links

N.B. De bronnen die zijn geraadpleegd voor de totstandkoming van de infobladen, zijn niet in de bovenstaande lijst opgenomen. Elk infoblad bevat een overzicht van de geraadpleegde bronnen.