Houtdatabase versie 1.31 (4 juni 2014)

Deze database bevat houtsoorten en plaatmaterialen voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw (GWW). Per houtsoort wordt informatie getoond over de houteigenschappen, toepassingsmogelijkheden en leveranciers. Daarnaast is aangegeven of een houtsoort leverbaar is met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer of een legaliteitsverklaring en welke status deze hebben binnen het Nederlands duurzaam inkoopbeleid. Onder het kopje ‘Infobladen’ staan achtergronden over o.a. duurzaam inkopen, keurmerken en houttoepassingen.
 
Deze database is opgezet om inkopers (bij de overheid), leveranciers en verwerkers van hout te ondersteunen bij het invulling geven aan het duurzaam inkopen van hout. Architecten en andere gebruikers en beslissers kunnen er ook hun voordeel mee doen.
 
Deze database is samengesteld door Probos, in samenwerking met het een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en Centrum Hout. De totstandkoming van de database is gefinancierd door het Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat. Centrum Hout en Probos dragen vanaf 1 januari 2010 zorg voor het actualiseren van de in de database getoonde informatie.
 
Op deze database is de onderstaande disclaimer van toepassing:
 
Disclaimer  
Bij het samenstellen en onderhouden van de database wordt grote zorgvuldigheid betracht. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen en informatie die betrouwbaar geacht worden. Informatie die via derden is aangereikt, is voor zover mogelijk beoordeeld op redelijkheid, juistheid en actualiteit. Desondanks kan het voorkomen dat door ontwikkelingen in de markt gegevens niet geheel correct, volledig of actueel zijn.
 
Door deze database te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden in de disclaimer. De geboden informatie is bedoeld ter voorbereiding en aanvulling op deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
 
Centrum Hout wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 
Centrum Hout behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Er kan geen enkele vorm van licentie worden verkregen met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de database. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum Hout, de inhoud van de database over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze houtdatabase en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 
© Copyright 2017 Centrum Hout