"Alleen hout dat voldoet aan het Nederlandse inkoopbeleid voor duurzaam hout"

De rijksoverheid wil met haar duurzaam inkoopbeleid de markt verduurzamen.
In juni 2008 zijn door de minister van VROM de Nederlandse inkoopcriteria voor
duurzaam hout vastgesteld. Hierbij is bepaald dat alle rijksinstanties uitsluitend
aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout mogen inkopen en aanbesteden.
Andere overheden hebben zich aan deze doelstelling gecommitteerd vanaf 1 januari 2015.

De inkoopcriteria en bijbehorende beoordelingsmethode zijn vastgelegd in het Timber
Procurement Assessment System (hierna: TPAS) en worden beheerd door de Timber
Procurement Asessment Committee (hierna: TPAC). Certificeringsystemen voor duurzaam
bosbeheer en handelsketen worden binnen het inkoopbeleid geaccepteerd als bewijs voor
aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout als zij voldoen aan ten minste 7 van de 9 principes (principles) voor duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS.

Momenteel worden de volgende certificeringssystemen (keurmerken) door de Nederlandse
overheid geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout:
•    FSC
•    PEFC (inclusief MTCS)

Hout en houtproducten die worden geleverd met één van deze bovenstaande
keurmerken worden door de Nederlandse overheid beschouwd als duurzaam.

De optie "Alleen hout dat voldoet aan het Nederlandse inkoopbeleid voor
duurzaam hout" is standaard aangevinkt. Dit betekent dat alleen houtsoorten en
plaatmaterialen worden getoond die worden geleverd met één van de volgende
keurmerken voor duurzaam geproduceerd hout: FSC en PEFC (inclusief MTCS).

Daarnaast worden alleen de leveranciers weergegeven die de houtsoort of het
plaatmateriaal met één van de bovenstaande keurmerken kunnen leveren, omdat zij
een CoC-certificaat voor het betreffende systeem hebben. Hierbij worden ook
leveranciers met een Keurhout CoC-certificaat getoond, aangezien de Keurhout
CoC-certificering is getoetst door TPAC en voldoet aan de eisen die de
Nederlandse overheid stelt aan handelsketencertificering.

Wanneer de optie "Alleen hout dat voldoet aan het Nederlandse inkoopbeleid
voor duurzaam hout" wordt uitgevinkt, worden alle houtsoorten en plaatmaterialen
getoond. In het zoekscherm verschijnt er een zoekscherm waarin individuele
keurmerken en legaliteitsverklaringen kunnen worden geselecteerd. Het is ook
mogelijk om geen enkel keurmerk te selecteren.