Druksterkte evenwijdig aan de vezelrichting - fc;0;rep (N/mm²)
Volgens NEN 6760

Zoekt in TESTWAARDE en REPRESENTATIEVE WAARDE

De druksterkte evenwijdig aan de vezelrichting is de kracht per eenheid van oppervlak (spanning) die nodig is om een proefstuk dat evenwijdig aan de vezelrichting op druk wordt belast tot bezwijken te brengen.

N.B. De drukspanning evenwijdig aan de vezelrichting is de kracht per eenheid van oppervlak die optreedt indien een staaf evenwijdig aan de vezelrichting op druk wordt belast.