Duurzaamheid schimmels
Relatieve weerstand van de houtsoort tegen schimmels en bacteriële aantasting

Duurzaamheidsklassen 1 t/m 5
1. zeer duurzaam (25 jaar en langer)
2. duurzaam (15-25 jaar)
3. matig duurzaam (10-15 jaar)
4. weinig duurzaam (5-10 jaar)
5. niet duurzaam (minder dan 5 jaar)