Radiale krimp uitgedrukt in % van de afmetingen vers

TESTWAARDE