Volumieke massa (kg/m³) bij 12% vochtgehalte
De verhouding van de massa tot het volume, beide gemeten bij eenzelfde op te geven vochtgehalte.